ആലത്തൂർ, പാലക്കാട് ലോകസഭാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഇറങ്ങുന്ന പി കെ ബിജു, എം ബി രാജേഷ് എന്നിവരോട് 11 ചോദ്യങ്ങൾ

ആലത്തൂർ, പാലക്കാട് എന്നീ ലോകസഭാ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഇറങ്ങുന്ന പി കെ ബിജു, എം ബി രാജേഷ് എന്നിവരോട് 11 ചോദ്യങ്ങൾ  (1) 450 കോടി രൂപ

Read more

ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ മാതൃകാ പെരുമാറ്റ ചട്ടം (Modal Code of Conduct)

ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ മാതൃകാ പെരുമാറ്റ ചട്ടം (Modal Code of Conduct) ലംഘിക്കുന്നതോ, ഓരോ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ചെലവ് അധികരിക്കുന്നതോ ആയ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ”cVIGIL” എന്ന

Read more

പാലക്കാട് ജില്ലാ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി അഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ

പാലക്കാട് ജില്ലാ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയുടെ ഒരു മാസം നീണ്ടു നിന്ന അഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ ജൂലൈ 29 നു പാലക്കാട് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാവിലെ 10 മണി

Read more

Vadakkencherry Pollachi National Highway

ദേശീയ പാതയായി മാറുന്ന ( NH 544- old NH – 47 ൽ നിന്ന് വേർതിരിഞ്ഞു പൊള്ളാച്ചി ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ‘വടക്കുംചേരി – ഗോവിന്ദാപുരം’ സംസ്ഥാന

Read more