പാലക്കാട് ജില്ലാ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി അഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ

പാലക്കാട് ജില്ലാ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയുടെ ഒരു മാസം നീണ്ടു നിന്ന അഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ ജൂലൈ 29 നു പാലക്കാട് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാവിലെ 10 മണി

Read more

Vadakkencherry Pollachi National Highway

ദേശീയ പാതയായി മാറുന്ന ( NH 544- old NH – 47 ൽ നിന്ന് വേർതിരിഞ്ഞു പൊള്ളാച്ചി ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ‘വടക്കുംചേരി – ഗോവിന്ദാപുരം’ സംസ്ഥാന

Read more